A HEIGHT ADJUSTABLE AND
SUPER FLEXIBLE TEE

Vippy makes tee a better place to be

Vi tog hem priset för "bästa uppfinning"
på PGA Merchandise Show 2023
i Orlando, Florida.

Get your Vippy!

Perfekt för utslagsmattan!

Shopen stäng för underhåll

VIPPY EN NY SVENSK UPPFINNING! HÖJDJUSTERBAR OCH SUPERFLEXIBEL GOLFPEG!

DELA PEG – Spar tid och få bättre flyt på rangen och i golfsimulatorn. Justera lätt till din idealhöjd.

SÄKERHET – Vippy är väl förankrad i rangemattan. Inget farligt spring efter peggar på rangen.

BOLLPLACERING – Bredare skål gör det lättare att placera bollen på peggen.

JUSTERBARHET – Spelaren ges möjligheten att att enkelt pröva sig fram till sin idealiska pegghöjd.

INGET KLIPPANDE – Flytta bara skålen för golfbollen upp eller ner.

EFTERGIVLIGHET – Lågt peggmotstånd vid bollträffen ger bättre känsla och högre hastighet.